Club kampioenschappen wsv De Ank

Beste leden van wsv De Ank,

Zaterdag 12 september 2020 organiseert de Roeicommissie van wsv De Ank de eerste clubkampioenschappen.  Alle roeiers mogen mee doen in roeiboten waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Via deze email willen we jullie graag informeren over de wedstrijd en jullie vragen om je alvast op te geven zodat we als organisatie weten hoeveel animo er is.

De afgelopen jaren is de roeiafdeling in ledenaantal flink gegroeid en is het roeiniveau flink gestegen in zowel `C` als gladmateriaal. Om die reden lijkt het ons leuk om clubkampioenschappen te organiseren voor alle leeftijden en boottypes. Daarnaast is het een leuke en laagdrempelige manier om een wedstrijd te varen en wedstrijdervaring op te doen.

Opzet van de wedstrijd
De wedstrijd wordt gevaren over circa 3 km op het traject van Laag Keppel (start) tot Remmelink/ einde visstekken (finish).
We varen twee heads, zodat boten vaker gebruikt kunnen worden en roeiers evt. ook twee keer kunnen starten. Start van de eerste head is om 9.00u en start van de tweede head is om 11uur.
Het aantal beschikbare boten binnen wsv De Ank is beperkt, om toch iedereen de kans te bieden om mee te doen organiseren we twee heads.
Aan de wedstrijd mogen alle boottypes meedoen, van wherry, tot gladde dubbel4 tot skiff.
Jullie mogen zelf bepalen met wie je in een boot stapt/roeit. Je geeft je op als team of als individu indien je wilt skiffen
Bij de opgave vermeld je in welke boot je de wedstrijd wil roeien. Hierbij hanteren we als regel dat je alleen mag inschrijven met een boot waarvoor je gekwalificeerd bent en hanteren we de aanmeld volgorde indien er meerdere inschrijvingen per boot zijn.
Aan de hand van correctiefactoren voor leeftijd wordt per boottype en geslacht de snelste roeier bepaalt, zodat oudere roeiers ook kans maken om te winnen. Per subveld is voor de winnaar een blik te verdienen.
In de week voorafgaand wordt via loting bepaald wie in welke head start en wordt een schema gemaakt voor het in- en uitstappen, zodat we goed afstand kunnen houden.

In verband met de geldende coronamaatregelen
Organiseren we geen extra activiteiten op het terrein van wsv De Ank en zijn de geldende corona-afspraken van toepassing in en rondom de loods en op het vlot.
Het regulier roeien is op zaterdag 12 september tot 13:00 uur niet mogelijk.
Briefing vooraf per email.
Na afloop wordt de uitslag digitaal bekend gemaakt en worden de prijzen op een later moment persoonlijk uitgereikt.

Aanmelden?
Lijkt het je leuk om een keer een wedstrijd te varen, meld je dan aan uiterlijk 25 augustus via Roeicommissaris Sjoerd Hachmer: wedstrijdroeien@wsvdeank.nl
En geef het volgende door:
Naam (indien je wilt skiffen)
Namen/ team samenstelling (indien meerpersoonsploeg)
Voorkeursboot

Vrijwilligers
Voor de wedstrijd hebben we een aantal vrijwilligers nodig voor o.a. de tijdwaarneming en toezicht langs het wedstrijd traject i.v.m. de veiligheid. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk de wedstrijd te organiseren. Omdat er twee heads zijn kun je zowel meedoen aan de wedstrijd (bijv. 1e head) als vrijwilliger zijn (bijv. 2e head). Bij deze de oproep om je op te geven als vrijwilliger voor tijdens de gehele wedstrijd of 1 van de twee heads.

Sportieve groet,
Rutger Engelbertink, Sjoerd Hachmer

Covid-19 protocol roeiafdeling wsv De Ank

Per 1 juli 2020 is het roeien in meermansboten weer toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • buiten de boot houd je 1,5 meter afstand tot een ander. Dit geldt op het vlot, in de roeiloods, in het clubhuis, de kleedkamer en het terrein rondom de loodsen.
  • Spreek elkaar aan op de 1,5 meter afstand als iemand dit dreigt uit het oog te verliezen
  • Voel je je verkouden, grieperig, hoesterig, koortsig, etc. of twijfel je of je wel zult komen omdat je je niet lekker voelt: blijf weg van het terrein van wsv de Ank. Neem je eigen verantwoordelijkheid.
  • Bij aankomst handen ontsmetten.
  • Bij terugkomst van het roeien: handles, overslagen en boorden schoonmaken met ontsmettingsdoekjes
  • Je verblijft zo kort mogelijk in of bij de loods om anderen weer de ruimte te geven. Dus niet in groepen blijven staan of verblijven bij de loods. En dus ook goed de tijd afspreken met elkaar.

Bovenstaand is van kracht tenzij er een aangepaste noodverordening van overheidswege komt.

Zeilcursus 2020 volgeboekt!

DSC_4154

De zeilcursus voor Optimisten is weer helemaal volgeboekt! We hebben dit jaar zelfs weer een wachtlijst! Super leuk dat er zoveel interesse is voor het zeilen in de Achterhoek.
Omdat er door de corona problematiek nog veel onduidelijk is, zullen wij de deelnemers de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de mogelijke maatregelen die wij zullen moeten treffen om aan alle voorwaarden te voldoen.
Startdatum voor de cursus staat vooralsnog op zondag 30 augustus.

Wil jij ook op de wachtlijst, of alvast meer informatie voor volgend seizoen? Check de website of mail naar zeilen@wsvdeank.nl

Corona maatregelen wsv De Ank

Beste leden,
 
We kunnen er met zijn allen niet omheen; het Corona-virus.
In dit bericht informeren we jullie over getroffen en/of te treffen maatregelen. Voorkomen dat De Ank verder op slot gaat doen we samen!
 
Overheidsadviezen:
Was uw handen regelmatig!
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog!
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze weg!
Schud geen handen!
Houd ten minste 1,5 meter afstand van anderen!
Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen minder dan 1,5 meter afstand houden.
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.
Het bestuur raadt ieder lid aan deze adviezen te volgen, besluit u toch aan uw boot te gaan klussen of te gaan varen, dan doe dit alstublieft alléén.
Houd afstand van elkaar! – Vorm geen groepen! – Gebruik uw verstand!
 
Getroffen maatregelen bij wsv De Ank:
Het clubhuis blijft tot nader orde- en ten minste tot 28 april voor alle activiteiten gesloten.
De sanitair groepen blijven tot nader order en ten minste tot 28 april gesloten. 
Het “enkele” toilet in de loods is afgebakend met rood-wit lint, blijf wanneer het toilet in gebruik is wachten buiten deze afbakening, houdt afstand en geef uw voorganger de ruimte (ten minste 1,5 meter) om het toilet en de afgebakende ruimte te verlaten.
Was uw handen voor- en na het toiletgebruik.
Alle roei en zeil activiteiten zijn opgeschort.
Groepen passanten worden tot nader order geweigerd.
Op diverse plekken zijn A4’tjes opgehangen waarop om afstand gevraagd wordt, blijf dit bewustzijn bij elkaar creëren en houdt u hieraan, is het niet voor u zelf, dan doe het voor de ander.
Houd afstand van elkaar! – Vorm geen groepen! – Gebruik uw verstand!
 
Huidig beeld
Kijkende naar de bij De Ank getroffen maatregelen en het gedrag van onze leden op het terrein, in de loods of op de boten, menen wij op de juiste weg te zijn, maar we zijn er nog lang niet!
Nogmaals: voorkomen dat De Ank verder op slot gaat doen we samen!
Wanneer blijkt dat “wij” ons niet voldoende neerleggen bij- en houden aan de geldende maatregelen kan de gemeente besluiten dat De Ank verder op slot gaat.
 
De berging
Ten tijde van schrijven is varen en boten te water laten (nog) toegestaan. 
Het Watersportverbond adviseert vooral sociale contacten te vermijden, van de tewaterlating geen groepsactiviteit te maken, voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel te treffen en het gebruik van gezond verstand. 
 
Praktische uitwerking bergingswerkzaamheden wsv De Ank:
Onze eerste prioriteit is de gezondheid en veiligheid van ons bergingsteam en onze leden. Met bovenstaande adviezen en maatregelen kunnen we de boten te water laten. Momenteel mogen jachthavens hun werkzaamheden nog blijven vervullen als ze volgens de regels en aanbevelingen van de overheid werken. 
Laten we elkaar daarom de ruimte geven zodat we kunnen blijven genieten van onze momenten op het water. (bergingsprotocol zie nieuwsbrief)                                 
Houd afstand van elkaar! – Vorm geen groepen! – Gebruik uw verstand!