Parkeerverbod

De gemeente heeft het bestuur gevraagd bekend te maken bij leden van de vereniging
dat in augustus nog gewaarschuwd wordt bij overtreding van het parkeerverbod aan de Stokhorstweg. Met ingang van 1 september gaat er gehandhaafd worden (dus een bon).
De hoogte van de bekeuring zal circa € 109.- inclusief administratie kosten zijn.
Er zal volgens de gemeente vanaf september ook daadwerkelijk intensief gecontroleerd worden.