Protocol voor het toestaan te gaan skiffen bij wsv De Ank in Doetinchem.

Het landelijke beleid in het kader van de Corona crisis maakt inmiddels een voorzichtige herstart van het roeien mogelijk, in het bijzonder voor de jeugd.
wsv De Ank heeft geen roeiende jeugdleden….
Lees verder.