Club kampioenschappen wsv De Ank

Beste leden van wsv De Ank,

Zaterdag 12 september 2020 organiseert de Roeicommissie van wsv De Ank de eerste clubkampioenschappen.  Alle roeiers mogen mee doen in roeiboten waarvoor ze gekwalificeerd zijn. Via deze email willen we jullie graag informeren over de wedstrijd en jullie vragen om je alvast op te geven zodat we als organisatie weten hoeveel animo er is.

De afgelopen jaren is de roeiafdeling in ledenaantal flink gegroeid en is het roeiniveau flink gestegen in zowel `C` als gladmateriaal. Om die reden lijkt het ons leuk om clubkampioenschappen te organiseren voor alle leeftijden en boottypes. Daarnaast is het een leuke en laagdrempelige manier om een wedstrijd te varen en wedstrijdervaring op te doen.

Opzet van de wedstrijd
De wedstrijd wordt gevaren over circa 3 km op het traject van Laag Keppel (start) tot Remmelink/ einde visstekken (finish).
We varen twee heads, zodat boten vaker gebruikt kunnen worden en roeiers evt. ook twee keer kunnen starten. Start van de eerste head is om 9.00u en start van de tweede head is om 11uur.
Het aantal beschikbare boten binnen wsv De Ank is beperkt, om toch iedereen de kans te bieden om mee te doen organiseren we twee heads.
Aan de wedstrijd mogen alle boottypes meedoen, van wherry, tot gladde dubbel4 tot skiff.
Jullie mogen zelf bepalen met wie je in een boot stapt/roeit. Je geeft je op als team of als individu indien je wilt skiffen
Bij de opgave vermeld je in welke boot je de wedstrijd wil roeien. Hierbij hanteren we als regel dat je alleen mag inschrijven met een boot waarvoor je gekwalificeerd bent en hanteren we de aanmeld volgorde indien er meerdere inschrijvingen per boot zijn.
Aan de hand van correctiefactoren voor leeftijd wordt per boottype en geslacht de snelste roeier bepaalt, zodat oudere roeiers ook kans maken om te winnen. Per subveld is voor de winnaar een blik te verdienen.
In de week voorafgaand wordt via loting bepaald wie in welke head start en wordt een schema gemaakt voor het in- en uitstappen, zodat we goed afstand kunnen houden.

In verband met de geldende coronamaatregelen
Organiseren we geen extra activiteiten op het terrein van wsv De Ank en zijn de geldende corona-afspraken van toepassing in en rondom de loods en op het vlot.
Het regulier roeien is op zaterdag 12 september tot 13:00 uur niet mogelijk.
Briefing vooraf per email.
Na afloop wordt de uitslag digitaal bekend gemaakt en worden de prijzen op een later moment persoonlijk uitgereikt.

Aanmelden?
Lijkt het je leuk om een keer een wedstrijd te varen, meld je dan aan uiterlijk 25 augustus via Roeicommissaris Sjoerd Hachmer: wedstrijdroeien@wsvdeank.nl
En geef het volgende door:
Naam (indien je wilt skiffen)
Namen/ team samenstelling (indien meerpersoonsploeg)
Voorkeursboot

Vrijwilligers
Voor de wedstrijd hebben we een aantal vrijwilligers nodig voor o.a. de tijdwaarneming en toezicht langs het wedstrijd traject i.v.m. de veiligheid. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk de wedstrijd te organiseren. Omdat er twee heads zijn kun je zowel meedoen aan de wedstrijd (bijv. 1e head) als vrijwilliger zijn (bijv. 2e head). Bij deze de oproep om je op te geven als vrijwilliger voor tijdens de gehele wedstrijd of 1 van de twee heads.

Sportieve groet,
Rutger Engelbertink, Sjoerd Hachmer