Start Zeillessen

Op zondag 25 augustus beginnen we weer met onze jaarlijkse zeilcursus. Dit jaar geven we voor het eerst op zondagen les i.p.v. zaterdagen. Dit in verband met het volle programma van veel kinderen op de zaterdag. Voor de sensatie zoekers; op zondag 25 augustus rond 14 uur gaan we omslaan met de bootjes voor De Ank, altijd een spektakel!

De Keppelwedstrijden zijn natuurlijk wel gewoon op de eerste zaterdag van oktober; dit jaar dus op 5 oktober, voorafgaand aan sluiting van het seizoen en de Boerenkoolmaaltijd.