Roeicommissie

Roei commissie:

Secretaris                      | Nico Hoogland

Coord. Opleidingen     | Jesse van der Kallen

Wedstrijd commissie  | Kiwi Smit | Nanja Meijer

Materiaal commissarissen | John Tjemmes | Jan Bol

Toer commissie            | Jan Bol


Contact:

Stuur een e-mail naar roeien@wsvdeank.nl

Post- en Bezoekadres:

Roeiafdeling wsv De Ank
p/a Stokhorstweg 2
7006 GA Doetinchem